Služby

Poskytované služby – dopravné značenie

Kompletná realizácia dopravného značenia

Vodorovné dopravné značenie - Nástrek
Vodorovné dopravné značenie - Odstránenie
Vodorovné dopravné značenie - Predznačenie
Zvislé dopravné značenie - Dodávka značiek
Zvislé dopravné značenie - Demontáž značiek
Miestne komunikácie
Parkoviská, podzemné garáže
Obchodné centrá
Cyklistické chodníky

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

O spoločnosti

Profil spoločnosti M+M Košice, s.r.o

M+M Košice, s.r.o. vznikla v roku 2017. Firma pôsobí na území Slovenskej republiky.

M+M Košice, s.r.o. vykonáva dopravné značenie na miestnych a mestských komunikáciach.

M+M Košice, s.r.o. má strojníkov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s vykonávaním dopravného značenia